SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Člani (mandat 2017 do 2021)
  • predsednik, Primož Šmid
  • članica, Anka Rakovec
  • član, Marko Kos
  • podpredsednik, Igor Reya
  • član, Branko Korošec