SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Člani (mandat 2017 do 2021)
  • predsednik Primož Šmid
  • članica Anka Rakovec
  • član Marko Kos
  • podpredsednik Igor Reya
  • član Branko Korošec