KMETIJSKA GOSPODARSTVA – vloga za oprostitev plačila storitev, povezanih z greznicami in MKČN

28. 4. 2022