Motena oskrba s pitno vodo v Dašnici zaradi okvare na javnem vodovodu

16. 5. 2022