Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo prostora v najem

25. 5. 2022