Motena oskrba s pitno vodo v zgornjem delu naselja Log

1. 7. 2022