Zaprta občinska cesta JP 995292 Prtovč - Lovski dom

4. 7. 2022