Zbiranje ravnega stekla in zelenega odreza v Zbirnem centru Studeno

18. 7. 2022