Razglašeni zelo velika in velika požarna ogroženost v naravi

20. 7. 2022