Motena oskrba s pitno vodo - popolna zapora za spodnji del Na plavžu in del naselja Trnje

22. 7. 2022