Vabilo na predstavitev Protipoplavne ureditve Selške Sore, 4. odsek

26. 8. 2022