Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest - volitve predsednika RS

29. 8. 2022