Obvestilo - motena oskrba s pitno vodo na Češnjici in na Studenem

13. 9. 2022