Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

4. 10. 2022