Vabilo na predstavitev protipoplavnih ukrepov na območju Dermotovega jezu

10. 10. 2022