Predstavitev projekta “Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore” študentom vodarstva in delegaciji BIH

28. 10. 2022