Oddaja poročil o izvedenih dejavnostih za leto 2022 za izvajalce programov kulturnih, mladinskih in humanitarnih dejavnosti

7. 11. 2022