Protipoplavna ureditev Selške Sore 2. faza - začasne popolne zapore državne ceste

14. 1. 2023