Začetek rušenja mostu v Ovčjo vas - 15.2.2023

14. 2. 2023