Napredovanje del na 2. fazi projekta "Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore"

17. 5. 2023