Projekt JeloviZA - kraška planota, skrb za čisto vodo, kulturna dediščina Krope in Kamne Gorice

4. 7. 2023