Projekt "Ohranimo Soriški narečni govor"

21. 7. 2023