Delna zapora ceste R-2-403 Odsek: 1076 Češnjica – Škofja Loka  (od km 0,330 do km 1,290) - izgradnja kolesarske povezave v naselju Studeno

22. 8. 2023