Motena oskrba s pitno vodo v Selcih Na Klincu in popolna zapora javne poti JP Klinc (JP št. 994601)

29. 8. 2023