Motena oskrba s pitno vodo v naselju Dolenja vas

29. 5. 2017