Praznjenje greznic in MKČN na območju občine Železniki

4. 1. 2024