Izredni odvoz ostalih odpadkov v naseljih Dolenja vas, Kališe in Log v torek, 9. 1. 2024

5. 1. 2024