JAVNI RAZPIS ZA KREDITIRANJE MALEGA GOSPODARSTVA IN DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA ŠKOFJELOŠKEM

13. 6. 2017