Motena oskrba s pitno vodo v naselju Dolenja vas

20. 6. 2017