Delna zapora občinske ceste JP 995644 Na Kresu – stolpnice – TP zaradi obnove vodovoda

22. 3. 2024