Objava namere o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe, k.o. 2063 Kališe

5. 4. 2024