Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k.o. 2061 Podlonk, k.o. 2062 Studeno in k.o. 2063 Kališe

6. 5. 2024