Delna zaprora ceste R2-403 1075 Podrošt-Češnjica - od Kulturnega doma, Trnje 39, do hišne številke Na plavžu 1

16. 5. 2024