Frezanje in krpanje asfaltnih razpok na občinskih cestah LC 494071 Železniki-Podlonk-Železniki in LC 494072 Podlonk-Prtovč

28. 5. 2024