Frezanje in krpanje asfaltnih razpok na cesti v industrijsko cono Alples

29. 5. 2024