Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v najem del zemljišča za postavitev kioska

5. 6. 2024