Popolna zapora občinske ceste LC 494081 Železniki – Smoleva – Ojstri Vrh (most v Ovčjo vas) in delna zapora državne ceste R2 Podrošt – Češnjica

18. 6. 2024