Odločba Občinske uprave Občine Železniki o ureditvi statusa javnega dobra v k.o. Danje

10. 7. 2024