Krajevna skupnost SELCA

Selca 114, 4227 Selca
peter.krek@gmail.com
Peter Krek, predsednik
Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • predsednik sveta KS, Peter Krek
 • podpredsednik sveta KS, Miha Tušek
 • član sveta KS, Andrej Gartner
 • član sveta KS, Marko Klemenčič
 • član sveta KS, Nejc Kokalj
 • članica sveta KS, Petra Lorber
 • član sveta KS, Marko Nastran
 • član sveta KS, Blaž Rihtaršič
 • član sveta KS, Janez Štibelj
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • predsednik sveta KS, PETER KREK
 • podpredsednik sveta KS, JANEZ ŠTIBELJ
 • član sveta KS, SANDI DOLENC
 • član sveta KS, BLAŽ RIHTARŠIČ
 • član sveta KS, SIMON POTOČNIK
 • član sveta KS, ANDREJ GARTNER
 • članica sveta KS, BRANKA KREK PETRINA
 • članica sveta KS, MARIJA DEMŠAR
 • članica sveta KS, JULIJANA GARTNER