Domov Obvestila in objave Predpisi in odloki

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Železniki

Predpisi, na katere predpis vpliva