Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Železniki

Predpisi, na katere predpis vpliva