Odlok o proračunu občine Železniki za leto 2020 - 1. obravnava + JAVNA RAZPRAVA