Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2022 - 1. obravnava + JAVNA RAZPRAVA