Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za parcelo 660, k.o. Železniki (Racovnik)

4. 5. 2021